น้ำพุร้อนเบชโช

น้ำพุร้อนคาเคยุ

น้ำพุร้อนเรเซ็นจิ

ในตัวเมือง

สุกะไดร่า

ซานาดะ