น้ำพุร้อนแห่งการบำบัดรักษาโรค

แหล่งน้ำพุร้อนอยู่ท่ามกลางภูเขาทางทิศตะวันตกของอูเอดะ มีมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนหน้า

เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นแหล่งน้ำพุร้อนบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บและโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากเรียวกังประมาณ 30 แห่งแล้ว ยังมีสถานที่บำบัดโดยใช้น้ำพุร้อนและสถานที่อื่นๆ เช่น โรงพยาบาลเพื่อการรักษาโรคด้วย

สถานที่พักแรมในน้ำพุร้อนคาเคยุ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • 70 นาที โดยชิกุมะบัส ลงที่ป้ายคาเคยุออนเซน