สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองอูเอดะ

สวนสาธารณะที่มีซากปราสาทอันมีชื่อเสียงจากการขับไล่กองทัพใหญ่ถึง 2 ครั้ง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยซานาดะ ในเดือนเมษายนเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงถึง 1,000 ต้น

“เหล่าซามูไรที่มีไมตรี” จะคอยให้การต้อนรับทุกท่าน สามารถชมการร่ายรำอันทรงพลัง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

บริเวณใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ด้านทิศตะวันออก ตรงศูนย์การท่องเที่ยวมีที่ให้นั่งพักและร้านขายของฝากจำนวนมาก

เมื่อเข้าไปในสวนสาธารณะ ด้านขวามือจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองอูเอดะ จัดแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน เช่น เอกสารการเพาะเลี้ยงไหม และเสื้อเกราะของผู้ครองปราสาทอูเอดะในสมัยนั้น เป็นต้น

หอคอยและพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองอูเอดะ (สวนสาธารณะสามารถเข้าฟรีได้ทุกเมื่อ)

เวลาเปิดทำการ 8:30 - 17:00
วันหยุด วันพุธ (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไป), ช่วงสิ้นปี - ปีใหม่ (ให้บริการทุกวันถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2016)
ค่าเข้าชม ¥500

พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองอูเอดะ

ศูนย์การท่องเที่ยว


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • เดิน 12 นาที หรือ นั่งรถบัส 4 นาที