เมืองแห่งการค้าที่สืบทอดต่อมาตั้งแต่สมัยซานาดะ

ถนนและบ้านเมืองถูกสร้างขึ้นในฐานะเมืองแห่งปราสาทในปี 1583 พร้อมกับการก่อสร้างปราสาทอูเอดะ

ในยุคเอโดะ เคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นสถานที่พักแรมในเส้นทางฮคโคคุไคโด ในย่านร้านค้ามีศาลเจ้าที่เป็นที่สักการะหินศักดิ์สิทธิ์และมีร้านค้าที่ได้รับความนิยมตั้งเรียงรายอยู่มากมายเช่น ร้านจิมันยากิ อันคาเคยากิโซบะและราเมง เป็นต้น


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • เดิน 10 นาที